palniki na zużyty olej silnikowy

Kocioł węglowy centralnego ogrzewania

palniki na zużyty olej silnikowy
Kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem Kocioł węglowy centralnego ogrzewania jest również kłopotliwy w eksploatacji (ze względu na charakter materiału), ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki.
Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz kumulacja energii w z.